Balastro DC 12V 75 watts - Reforzado Balastro dc 12v 75 watts reforzado

Balastro DC 12V 75 watts - Reforzado - Balastro dc 12v 75 watts reforzado

13275_01
$ 1.192

-REFORZADO
- 75 WATTS
-DC

Características
Voltaje 10-30v
Elaniel Balastro DC 12V 75 watts - Reforzado - Balastro dc 12v 75 watts reforzado Balastro DC 12V 75 watts - Reforzado - Balastro dc 12v 75 watts reforzado -REFORZADO
- 75 WATTS
-DC
V201001